Genel Bilgiler

   

     Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin amacı; Türkiye Cumhuriyetinin temel ve değişmez niteliklerine bağlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarının takipçisi, Anayasamızda öngörülen demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunan, aynı zamanda çağdaş ve evrensel değerleri takip ederek milli kültür ve benliğimize adapte edebilen, özgür düşünceli ve özgür kararlar verebilen iyi eğitilmiş hekimler yetiştirmektir. Tarihsel ve kültürel değerlerimiz ışığında, aklın ve bilimin rehberliğinde yetiştirilecek olan bu hekimler Türk Halkının hizmetinde olacaktır.

     Tıp Fakültesinin temelini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev alan 133 öğretim elemanı oluşturmuştur. Başarılı ve saygın bir Tıp Fakültesi olabilmek için; çağın gereklerine uygun verilen eğitim ile öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında görev alacakları her kurumda başarılı olmaları hedeflenmektedir. 

 

Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2018, Pazar