Genel Bilgiler

   

   

Fakültemizde lisans düzeyinde, eğitim dili Türkçe olan tıp eğitimi verilmektedir. Eğitim sistemimiz dönem I, II, III, IV, V ve VI (İntörnlük) olmak üzere birer yıllık dönemlere ayrılmaktadır. Öğrencilere tıp eğitiminin ilk üç yılında temel tıp bilimleri ve kliniğe giriş dersleri verilmektedir. Tıp eğitiminin dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerinde klinik dersler ve uygulamalar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan Ana Bina, Ek Bina, Vefa Psikiyatri Hastanesi ve üniversite kampüsünde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde verilmektedir.

Anabilim dallarımız Tıpta Uzmanlık Eğitimi için yetkilendirilmiştir ve asistan eğitimi verilmektedir.  

Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümünde; Anatomi, Biyoistatistik, Tıbbi Biyokimya, Fizyoloji, Biyofizik, Deontoloji ve Tıp Tarihi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıp Eğitimi ve Bilişimi anabilim dallarından oluşmaktadır.  

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü; İç Hastalıkları, Tıbbi Farmakoloji, Radyasyon Onkolojisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Aile Hekimliği, Radyoloji, Dermatoloji, Halk Sağlığı, Adli Tıp, Psikiyatri, Göğüs Hastalıkları, Acil Tıp, Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kardiyoloji, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Genetik, Nükleer Tıp anabilim dallarından oluşmaktadır.  

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Tıbbi Patoloji, Nöroşirurji, Göğüs Cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Çocuk Cerrahisi anabilim dallarından oluşmaktadır.  

Fakültemiz; sahip olduğu anfiler, eğitim ve araştırma laboratuvarları, kütüphane ve okuma salonları, kafetarya ve yemek salonları ile öğrencilerimize eğitim, bilimsel araştırma ve sosyal aktiviteler açısından geniş imkanlar sağlamaktadır. 

 

Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, Pazartesi