Misyon -Vizyon

Misyon

Tıp Fakültesi’nin misyonu; üst düzeyde bilgi birikimine sahip, ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda tutan araştırmacı hekimler yetiştirmek; sağlık hizmetlerinde hastaların her türlü beklentisini dünyadaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamaktır.

Vizyon

Tıp Fakültesi’nin vizyonu; ulusal düzeyde tıp eğitimi veren, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almak, sağlık hizmetlerinde uluslar arası standartta kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2015, Cuma