Misyon -Vizyon

MİSYON-VİZYON

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin amacı; Türkiye Cumhuriyetinin temel ve değişmez niteliklerine bağlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarının takipçisi, Anayasamızda öngörülen demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunan, aynı zamanda çağdaş ve evrensel değerleri takip ederek milli kültür ve benliğimize adapte edebilen, özgür düşünceli ve özgür kararlar verebilen iyi eğitilmiş hekimler yetiştirmektir. Tarihsel ve kültürel değerlerimiz ışığında, aklın ve bilimin rehberliğinde yetiştirilecek olan bu hekimler Türk Halkının hizmetinde olacaktır. Başarılı ve saygın bir Tıp Fakültesi olabilmek için; çağın gereklerine uygun verilen eğitim ile öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında görev alacakları her kurumda başarılı olmaları hedeflenmektedir. 

Fakültemizin misyonu; üst düzeyde bilgi birikimine sahip, ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda tutan araştırmacı hekimler yetiştirmek; sağlık hizmetlerinde hastaların her türlü beklentisini dünyadaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamaktır.

Fakültemizin vizyonu; ulusal düzeyde tıp eğitimi veren, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almak, sağlık hizmetlerinde uluslararası standartta kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, Pazartesi