Tıbbi Biyoloji

TARİHÇE: Bölümümüz 2009 yılında Dumlupınar Üniversitesi çatısı altında kurulmuştur, 2018 yılından itibaren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Tıbbi Biyoloji moleküler tıp, sağlık ve laboratuvar teşhis alanlarında birçok uygulamaları olan bir biyoloji alanıdır. Moleküler biyoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik, hücre biyolojisi, sitogenetik, genetik tanı ve tedavisi, mikrobiyal genetik, moleküler fizyoloji gibi birçok alanı içermektedir. 

 

AKADEMİK KADRO:

 

Prof.Dr.Azmi YERLİKAYA -  Anabilim Dalı Başkanı  (ÖZGEÇMİŞ)

 

Prof.Dr. İrfan DEĞİRMENCİ (Özgeçmiş)

Doç. Dr. Cansu ÖZBAYER

 

Dr.Öğr.Üyesi Emrah TÜMER (Özgeçmiş)

 

EĞİTİM: Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine “Tıbbi Biyoloji ve Genetik” dersleri, teorik ve protik olarak, bölümümüz öğretim görevlileri tarafından verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

1-Kanser moleküler biyolojisi

2-DNA metilasyonu, histon modifikasyonu gibi epigenetiği ilgilendiren alanlar

3-DNA polimorfizm çalışmaları

4-Hücre kültürü çalışmaları

Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, Perşembe