Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

TARİHÇE:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2014 yılında Dr. Ögretim Üyesi Duru Mıstanoğlu Özatağ tarafından kurulmuştur. Aralık 2014 yılında Dr. Ögretim Üyesi Pınar Korkmaz akademik kadroya katılmıştır. Anabilim Dalında şu an bir Doç. Dr. bir de Öğretim Üyesi olmak üzere iki akademisyen görev yapmaktadır. Anabilim Dalı 2019 yılı itibariyle Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından Uzmanlık eğitimi vermek üzere onay almıştır.

AKADEMİK KADRO:

 

Doç. Dr. Pınar KORKMAZ

(pinar.korkmaz@ksbu.edu.tr)

 

Dr. Ögretim Üyesi Duru MISTANOĞLU ÖZATAĞ-Anabilim Dalı Başkan V.

(duru.mistanogluozatag@ksbu.edu.tr)

 

EĞİTİM: Anabilim Dalımızda Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 5 öğrencilerine eğitim verilmektedir. Dönem 5 öğrencilerine iki haftalık klinikte staj eğitimi verilmektedir. İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı araştırma görevlilerine rotasyon eğitimi verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Anabilim Dalımızda başvuran hastalara poliklinik hizmeti randevusuz olarak verilmekte, gerekli görülen hastalar hastaneye yatırılarak tedavi edilmektedir. Polikliniğimizde rutin hasta muayenesi dışında yetişkin aşılama önerileri, hepatit, HIV, Diyabetik ayak enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve yurt dışı seyahat öncesi enfeksiyonlardan korunma danışmanlığı verilmektedir.

1. Kronik viral hepatitli hastalar takip edilmektedir. Endikasyon varlığında karaciğer biyopsisi yapılarak tanı konulmakta, tedavi gereken hastaların takip ve tedavisi düzenlenmektedir.

2. HIV infeksiyonlu hastalarının tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

3. Diyabetik ayak enfeksiyonları ve tüm deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tanı, tedavi ve takipleri hem poliklinik hem de serviste düzenlenmektedir.

4. Komplike idrar yolu enfeksiyonları takip ve tedavi edilmektedir.

5.Kemik eklem enfeksiyonları takip ve tedavi edilmektedir (Protez enfeksiyonları, spondilodiskitler, osteomiyelit…)

6. Nedeni bilinmeyen ateşi olan hastalar takip ve tedavi edilmektedir.

7. Bruselloz, Tüberküloz, Tularemi gibi ülkemizde sık görülen enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi düzenlenmektedir.

8. Diğer kliniklerde ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi alan hastalarda gelişen enfeksiyonlarla ilgili konsültasyonlar yapılmakta ve antimikrobik tedavileri planlanmaktadır. Bu hastaların belli günlerde rutin olarak izlenmekte ve antimikrobik tedavilerini değerlendirilmektedir.

9. Anestesi ve Reanimasyon yoğun bakımında yatan hastalara düzenli olarak salı ve cuma günleri öğretim üyeleri tarafından vizit yapılmaktadır.

10. Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Anabilim Dalımız bünyesinde, çalışmalarını sürdürmektedir. Bu komitenin verdiği hizmetler arasında;

 • Enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak
 • Enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek
 • Sürveyans programı geliştirmek ve uygulamak
 • Antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek
 • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon uygulama ilkelerini belirlemek ve denetlemek
 • Hastalar veya hastane personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek
 • Sağlık personelinin meslek ilişkili enfeksiyon risklerini takip etmek
 • Atık yönetimi ilkelerini belirlemek ve denetimini yapmak
 • Yeni başlayan sağlık personeline enfeksiyon kontrol önlemleri ile ilgili eğitim vermek (el hijyeni, izolasyon önlemleri, kan yolu ile bulaşan hastalıklardan korunma, atık yönetimi, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi )
 • Düzenli olarak hastane çalışanlarına eğitimler vermek (el hijyeni, izolasyon önlemleri, kan yolu ile bulaşan hastalıklardan korunma, atık yönetimi, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi, hastane temizliği ve tıbbi malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyon işlemleri)
 • EKK tarafından yılda 2 kez genel hastane denetimi yapılmaktadır.
 • Sağlık çalışanlarına Hepatit A, B, tetanoz, KKK aşıları uygulanmak
 • Öğretim üyeleri tarafından bütün hastane çalışanlarına seminerler vermek (AIDS, KKKA, Mers Cov, İnfluenza…)
 • Yılda 3 kez EKK toplantısı yapmak amacımız enfeksiyonu olan erişkin hastalara çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla erken tanı koyarak etkin bir tedavi sağlamak, toplumdan kazanılan enfeksiyonların (hepatit, HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb) önlenmesi için gerekli tedavi (ilaç, aşı) ve koruyucu tedbirleri sağlamak, hastane ortamında yatan hastalarda gelişen enfeksiyon riskini en aza indirmektir.
Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, Çarşamba