Adli Tıp

TARİHÇE: 2014 Kasım ayında Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER’in atanması ile kurulmuştur. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Adli Tıp poliklinik hizmeti,  adli tıp alanında Cumhuriyet Savcılıkları, Mahkemeler ve Kollluk kuvvetleri tarafından gönderilen adli olgularla ilgili muayene ve rapor işlemleri bilirkişilik yapılmaktadır. Bunlara ek olarak avukat ve kişisel başvurularda maluliyet raporları hazırlanması ve diğer adli tıbbi hususlarda danışmanlık-uzman görüşü hazırlanması şeklinde rapor hazırlaması yapılmaktadır.

AKADEMİK KADRO:

Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER-Anabilim Dalı Başkanı

hudaverdi.kucuker@ksbu.edu.tr

Prof. Dr. Fatma Süheyla ALİUSTAOĞLU

                                                                                                                                                                                                                                                                            Arş. Gör. Dr. Betül SEVER

     Dr. Hacı ALTAY

EĞİTİM:

Tıp Fakültesinde Adli Tıp Staj  Eğitimi. ( 5. Sınıf,  2 Haftalık stajlar şeklinde)

ÇALIŞMA ALANLARI:

1-Adli muayene ve raporlar (Cumhuriyet Savcılıkları, Mahkemeler ve Kollluk kuvvetleri istemi ile)

2-Maluliyet raporları (Avukatlar ve kişilerin başvurusu ile)

3-Adli Otopsi (C. Savcılığı istemi ile)

4- Adli Tıbbi Bilirkişilik (Cumhuriyet Savcılıkları, Mahkemeler istemi ile)

Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, Çarşamba