Ortopedi ve Travmatoloji

TARİHÇE:

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde, hastanemizde yer alan tüm bölümlerle dayanışma ve işbirliği içinde, teknolojinin geniş olanaklarından yararlanarak, hastalara en uygun tedaviyi bilimsel düzeyde planlamakta ve uygulamaktadır. Hastalar, tedavi planları ile ilgili olarak doktorlarımız tarafından tüm ayrıntılarıyla bilgilendirilmektedir. Ortopedi ve Travmatoloji, son yıllarda teknoloji ve bilimsel ilerlemelerin ışığında tıbbın belki de en hızlı ilerleyen, değişen hatta kapsamı genişleyen bir dalıdır.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 05.12.2007  tarihinde Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesinin açılmasından yaklaşık bir sene sonra 25.02.2008 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyete başlamıştır. Anabilim Dalımız, Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde  üç yıl hizmet verdikten sonra 17.10.2011 tarihinde Kütahya Valiliği ile Üniversitemiz Rektörlüğü arasında yapılan ortak kullanım anlaşması sonucu Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’yle afiliye olarak önce Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi halen de Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kliniğimiz 32 yatak, 6 poliklinik ve haftada beş ameliyat günü ile dünyadaki uygulama ve gelişmelere paralel olarak, en modern tedavi yöntemlerini kullanarak faaliyetlerine devam etmektedir. Zorunlu hallerde hastane içi yapılan düzenlemelerle yatak sayısı artırılmaktadır.

AKADEMİK KADRO:

Doç. Dr. Sermet İNAL- Anabilim Dalı Başkanı

(sermet.inal@ksbu.edu.tr)

 

Doç. Dr. Turan Cihan DÜLGEROĞLU

(turancihan.dulgeroglu@ksbu.edu.tr)

 

Dr. Öğr. Üyesi A. Oktar ÜZÜMCÜGİL

(alaaddinoktar.uzumcugil@ksbu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Nihat Demirhan DEMİRKIRAN

(nihatdemirhan.demirkiran@ksbu.edu.tr)

 

Dr. Öğr. Üyesi Sabit Numan KUYUBAŞI

(sabitnuman.kuyubasi@ksbu.edu.tr)

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ:

Arş.Gör.Dr.Alper AKKURT

Arş.Gör.Dr.Süleyman KOZLU

Arş.Gör.Dr.Serkan TİRYAKİOĞLU

Arş.Gör.Dr.Mehmet KURT

Arş.Gör.Dr.Süleyman Kaan ÖNER

Arş. Gör. Dr. Muhammet Zeki BAKAL

Arş. Gör. Dr. Umutcan KOPUTAN

Arş. Gör. Dr. Cengiz ARSLAN

Arş. Gör. Dr. Emre ÇİLİNGİR

EĞİTİM:     

Rotasyonlar ile beraber beş yıllık bir eğitim süresi mevcuttur.

Rotasyonlar

Acil Servis 2 ay

Genel Cerrahi 1 ay

Anestezi ve Reanimasyon 2 ay

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 ay

Kalp Damar Cerrahisi 1 ay

Plastik Cerrahisi 2 ay

Eğitim programı boyunca asistanlar, araştırma yapmaya, bu araştırmaları yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunmaya, makale olarak bilimsel dergilerde yayımlamaya ve bir yandan da asistanlık süresince ortopedi ve travmatoloji ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik sıkı bir eğitim öğretim sürecine tabi tutulur. 

Tıpta Uzmanlık Sınavı ile çalışma hakkını kazanmış araştırma görevlileri bölümün kendi içindeki  birimlerinde belirli sürelerde dönüşümlü olarak çalışmaktadır. Eğitim süreci içinde ortalama dört günde bir  nöbet sistemi ile çalışılmaktadır. Acil vakalara gece nöbet ekibi grup öğretim üyesinin sorumluluğunda müdahale eder.

Ayrıca Anabilim dalımızca tıp fakültesi dönem 2 -3 kurul dersleri ve dönem 5 staj dersleri verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Anabilim Dalımızda Erişkin ve Pediyatrik Travma, Erişkin Rekonstrüktif  Cerrahisi (Artroplasti), Spor Travmatolojisi (Artroskopi), Çocuk Ortopedisi, Kas İskelet Onkolojisi, El Cerrahisi, Omurga Cerrahisi gibi alanlarda hizmet verilmektedir.

Kliniğimizde kas ve iskelet sisteminin her türlü hastalığına ve yaralanmalarına yönelik tedavi hizmetleri sunulmaktadır.  Kliniğimizde kalça, diz, omuz ve ayak bileği eklem replasmanları (protezleri) yapılabilmekte olup, aynı zamanda dizlerde kısmi protezler de (unikondiler) başarı ile uygulanmaktadır.

Kapalı ameliyat olarak bilinen kıkırdak ve menisküs ameliyatları artroskopik olarak başta diz olmak üzere ayak bileği ve omuz eklemlerinde de uygulanmaktadır. Yılın 365 günü yirmi dört saat, kesintisiz olarak kırık ve çıkıkların, iltihabi hastalıkların ve diğer ortopedi ve travmatoloji acil hastalıklarının tedavisi yapılmaktadır.

Doğuştan sakatlıklar ve çocuklarda görülen tüm ortopedik sorunlar kliniğimizde tedavi edilmektedir. Kapalı ve açık kırıklarda,  kaynamayan kırıklarda, kemik uzatma tedavisinde (boy uzatma, çocuk felci sekeli, travma sonrası, enfeksiyon sonrası büyüme kıkırdağının erken kapanmasına bağlı kısalıklar ve  bacak boyu eşitsizliklerinde), kol ve bacak eğriliklerinin düzeltilmesinde, kemik kayıplarında (genellikle tümör, travma ya da enfeksiyon sonrası oluşur), kemik enfeksiyonlarında, eklem hareket kısıtlılıklarında, kemik yapısal bozukluklarında İlizarov yöntemi ile tedavi uygulamaları anabilim dalımızda yapılmaktadır.

Aynı zamanda kliniğimizde protez ve kırık tedavileri sonrasında görülen her türlü komplikasyonlara (enfekte protez, protez gevşemesi, protez çevresi kırıklar, kırık kaynamaması ve enfekte kemik kırıkları) yönelik revizyon cerrahisi yapılabilmektedir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, Çarşamba