Tıbbi Patoloji

TARİHÇE:

Anabilim dalımız 2012 yılından beri tıp fakültesi öğrencilerinin patoloji eğitimleri yanı sıra hasta organ, doku ve sıvılarında patolojik incelemeleri ve bilimsel araştırmaları yürütmektedir. Kurulduğundan beri histopatolojik ve sitopatolojik inceleme yöntemleri uygulanmakta olup, bugüne kadar bünyesine immünohistokimyasal inceleme metodlarını, sıvı bazlı sitolojik inceleme metodlarını, HPV PCR tarama yöntemini katmıştır. İmmünfloresan, in situ hibridizasyon ve elektron mikroskopik inceleme yöntemlerini de bünyesine katmayı planlamaktadır.

AKADEMİK KADRO:

Prof. Dr. Ömer YALÇIN Anabilim Dalı Başkanı

(omer.yalcin@ksbu.edu.tr)

 

Doç. Dr. Ayşe Nur DEĞER

(aysenur.deger@ksbu.edu.tr)

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hüseyin METİNEREN

(mehmethuseyin.metineren@ksbu.edu.tr)

 

Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKKAŞ AKGÜN

(gizem.akkasakgun@ksbu.edu.tr)

Arş. Gör. Dr. Çağdaş SERTKAYA

Arş. Gör. Dr. Sema KÖSE

 

EĞİTİM:

Tıp Fakültesi öğrencilerine Patoloji derslerini vermektedir. Rotasyonla gelen diğer asistanların eğitimlerini sürdürmektedir. Yakında bünyesine katılacak asistanların uzmanlık eğitimlerini yürütecektir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

1- Histopatolojik incelemeler

2-Sitopatolojik incelemeler

3-İmmünohistokimyasal incelemeler

Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, Çarşamba