Bor-sağlık Çalıştayı Çok Verimli Geçti.

Bor-sağlık Çalıştayı Çok Verimli Geçti.

KSBÜ Bor-Sağlık Çalıştayı çok verimli geçti.

 

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı himayesinde Eti Maden, Bor Enstitüsü ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz işbirliği ile Bor-Sağlık Çalıştayı gerçekleştirildi. Bor madeninin bilimsel çalışmalar ışığında ileri sağlık teknolojilerinde kullanılmasının tartışıldığı çalıştaya yurtdışından ve ülkemizden bilim insanları ile sektör temsilcileri katıldı. Tıp Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Azmi Yerlikaya ve Doç. Dr. Hasan Emre Aydın  borun kanser tedavisinde, tıbbi gereçlerin kaplaması ile ilaç katkısı olarak kullanımı hakkında değerli bilgiler verdiler.