Yoğun Bakımcı Gözüyle Palyatif Bakım Toplantısı Düzenlendi

Yoğun Bakımcı Gözüyle Palyatif Bakım Toplantısı Düzenlendi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemizde Türk Yoğun Bakım Derneği ile Üniversitemiz Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı tarafından, “Yoğun Bakımcı Gözüyle Palyatif Bakım Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda farklı üniversitelerin bilim insanları sunum yaptılar.KSBÜ Tıp Fakültemiz Konferans Salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Üniversitemiz Anestezi ve Reanimasyon AD Başkanı Prof. Dr. Canan Balcı yaptı. Toplantıda palyatif bakım ve sorunları ele alınarak, palyatif bakımın tanımı, hasta kabul ve red kriterleri, basamak ve modeller, hasta yakını eğitimi, nutrisyon ve ağrı tedavisi tartışıldı.